Vad erbjuder vi?

Vi strävar efter ett enklare samhälle med fokus på It, säkerhet och kommunikation, välkomna till Doceo. Vi erbjuder olika typer av tjänster som passar din behov och skapar fördelar. Med 100 % fokus och planering skapar vi din framtid.

IT Säkerhet

Vi är uppdaterade för att vara med i utvecklingen av framtidens IT säkerhet, för att skapa en så trygg och användarvänlig arbetsmiljö för just ert nätverk. Våra konsulter arbetar ständigt med medvetenhet och förbättring inom varje uppdrag. Allt för våra kunders behov.

IT- Support

Känner ni i ert företag att ni vill ha någon att bolla er IT-säkerhet med? Ni har kanske fått ett intrång eller helt enkelt känner er sårbara. Vi bidrar med en analys i samförstånd mer er. Och hjälper er att svara på frågor för att undvika att skapa oro och osäkerhet. Ni är välkomna att ringa oss!

Konsulter

Våra konsulter arbetar gentemot många större företag, organisationer och myndigheter. Vi arbetar också med utbildning mot kända lärosäten såsom yrkeshögskolor, universitet samt är ute och föreläser mot företag. Vi lyssnar på våra konsulters önskemål och ser till att deras kompetens tas till vara, för att skapa ett så lyckat arbete som möjligt gentemot våra kunder och deras krav och önskningar.

Utbildning

Vi på Doceo är stolta över samarbetet med flera universitet och yrkeshögskolor runt om i hela Sverige. Vi håller i hela kurser i många olika delar inom det generella ordet IT. Alltifrån IT-säkerhet till specifika språk och verktyg som behövs för att klara sig som verksam i yrkeslivet. I och med detta är vi alltid uppdaterade och längst fram i kön för att utvecklas.